r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Nowe inwestycje i sieć szkolna
29-03-2018

Nowe inwestycje i sieć szkolna

Gmina Trzydnik Duży razem z Powiatem Kraśnickim zrealizują w tym roku więcej inwestycji drogowych niż pierwotnie zakładano. Podczas sesji, która odbyła się w środę 28 marca, rada gminy zgodziła się na przekazanie pieniędzy na modernizację kolejnych dwóch tras.

Samorząd zaplanował remont 1200 metrów drogi powiatowej Budki - Salomin - Zdziechowice w Agatówce i Budkach oraz 700-metrowego fragmentu trasy Olbięcin - Dąbrowa - Trzydnik Mały w Dąbrowie. Gmina przekaże na ten cel 300 tysięcy złotych, a powiat dołoży taką samą kwotę. 

Rada gminy zwiększyła również środki na dwa inne zadania, także na drogach powiatowych, które okazały się droższe niż ich wartość kosztorysowa. Chodzi o przebudowę ponad 800 metrów trasy Kraśnik - Owczarnia - Rzeczyca Ziemiańska w Owczarni i Trzydnik Duży - Potoczek, gdzie ma być poprawiony odcinek o długości kolejnych około 800 metrów w Trzydniku Małym. Dodatkowymi kosztami obydwa samorządy podzieliły się po połowie. Wspólne decyzje pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umów na wykonanie robót.

Podczas środowej sesji radni zakończyli także procedurę, związaną z dostosowaniem gminnej sieci do nowego ustroju szkolnego. Po spełnieniu wszystkich warunków, w tym uzyskaniu zgody Lubelskiego Kuratora Oświaty, od 1 września przedszkole z Trzydnika Dużego będzie przeniesione do Woli Trzydnickiej, a Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej będzie działać w dwóch miejscach. Swoją główną siedzibę będzie mieć w wygaszanym obecnie Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym, gdzie będą się uczyć klasy IV - VIII, natomiast w Woli Trzydnickiej zostaną dwa oddziały przedszkolne i klasy I - III. 

W ten sposób gmina chce zapewnić uczniom i nauczycielom możliwie najlepsze warunki pracy i maksymalnie wykorzystać istniejącą bazę dydaktyczną. Bez wprowadzenia tych zmian lekcje w Woli Trzydnickiej musiałby się odbywać na dwie zmiany, a budynek po gimnazjum w Trzydniku Dużym stałby niewykorzystany. 

 

Źródło: IAS 24

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: