r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Wnioski na szkody w uprawach
03-04-2012

Wnioski na szkody w uprawach

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje zainteresowanych rolników, że w tut. Urzędzie Gminy pokój Nr 11 w terminie do 15.04.2012 r. będą przyjmowanie wnioski w związku z wystąpieniem szkód w uprawach ozimych spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.
W składanym wniosku należy wpisać wszystkie uprawy (podając numery działek) niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone) zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do AR i MR.
Druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.trzydnik.lubelskie.pl 

Oświadczenie o uprawach

Oświadczenie o zwierzętach

Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem /15/ 8731879 wew. 325 w godzinach 8.30 - 15.30.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: