r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja o przebiegu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież  Zapobiega Pożarom”
19-03-2018

Informacja o przebiegu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież  Zapobiega Pożarom”

Organizatorzy eliminacji gminnych OTWP informują, iż w gminie Trzydnik Duży zorganizowano 6 eliminacji szczebla podstawowego w szkołach podstawowych oraz gimnazjum.

 

 

Organizatorzy eliminacji gminnych OTWP informują,  iż w gminie Trzydnik Duży zorganizowano 6 eliminacji szczebla podstawowego w szkołach podstawowych oraz gimnazjum.

W finale eliminacji gminnych OTWP rozegranych dnia 15 marca 2018r. w Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym udział wzięło:

 • w grupie I szkoły podstawowe 26 uczestników
 • w grupie II gimnazjum 8 uczestników

Zakres tematyczny turnieju to: tradycja i historia straży pożarnych, organizacja i zadania OSP oraz ich Związku, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, lasów, przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie regulaminu OTWP jury eliminacji gminnych w składzie:

 • Małgorzata Pachuta – Przewodnicząca
 • Ryszard Ziarno – Sekretarz
 • Marian Dyguś –Członek
 • Ewa Gałczyńska – Członek
 • Marta Wróblewska - członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych – test zakwalifikowano do eliminacji powiatowych OTWP niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:

I grupa wiekowa –  uczniowie szkół podstawowych

 1. Mikołaj Jocek – Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej,

osobą przygotowująca zawodnika do turnieju była Pani Ewa Gałczyńska.

 1. Przemysław Miękina – Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim,

osobą przygotowująca zawodnika do turnieju była Pani Marta Wróblewska.

II grupa wiekowa – uczniowie  gimnazjum

 1. Natalia Szymańska – Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym,

osobą przygotowującą zawodnika do turnieju była Pani Ewa Gałczyńska.

 1. Mateusz Kot  – Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym,

osobą przygotowującą zawodników do turnieju była  Pani Ewa Gałczyńska.

Głównym organizatorem OTWP na terenie gminy był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe, które wręczał  Wójt Gminy, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzydniku Dużym Franciszek Kwiecień.

Eliminacje powiatowe OTWP odbędą się dnia 27 marca 2017 r. o godzinie 900 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: