r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich w okresie 19 marca-21 marca 2018 r.
12-03-2018

Harmonogram zebrań wiejskich w okresie 19 marca-21 marca 2018 r.

Wójt Gminy Trzydnik Duży zaprasza mieszkańców Gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:

 

Lp.

Sołectwo

Data

Godz.

Lokal

Osoby odpowiedzialne
z UG

1.     

Owczarnia

19.03.2018

1500

Mieszkanie sołtysa

Konrad Błaszczak

 

Konrad Błaszczak

2.     

Dąbrowa

19.03.2018

1700

Świetlica wiejska

3.     

Rzeczyca Księża

20.03.2018

1700

Remiza OSP

Joanna Smyl-Kozłowska

4.     

Rzeczyca Ziemiańska

21.03.2018

1700

Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Ziemiańskiej

Szkoła Podstawowa
w Rzeczycy Ziemiańskiej

Katarzyna Fossard


Katarzyna Fossard

5.     

Rzeczyca Ziemiańska – Kolonia

21.03.2018

1700

6.     

Zielonka

21.03.2018

1500

Świetlica wiejska

Edward Pytlak

 

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań gminy w 2017 r. i planowanych zadaniach do realizacji
    w 2018 r.
  3. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OGNIWA FOTOWOLTAICZNE,
    KOLEKTORY SŁONECZNE).
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie zebrania.

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: