r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja o naborach LGD
12-03-2018

Informacja o naborach LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • OGŁOSZENIE NR 1/2018 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PREMIA 50 TYS. ZŁ)
http://lgdkrasnik.pl/2018/03/05/ogloszenie-nr-12018-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

  • OGŁOSZENIE NR 2/2018 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PREMIA 100 TYS. ZŁ)
http://lgdkrasnik.pl/2018/03/05/ogloszenie-nr-22018-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-premia-100-tys-zl/

  • OGŁOSZENIE NR 3/2018 -ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
http://lgdkrasnik.pl/2018/03/05/ogloszenie-nr-32018-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/

  • OGŁOSZENIE NR 5/2018/G – OPERACJE O CHARAKTERZE AKTYWIZACYJNYM W TYM SKIEROWANE DO GRUP DEFAWORYZOWANYCH
http://lgdkrasnik.pl/2018/03/05/ogloszenie-nr-52018g-operacje-o-charakterze-aktywizacyjnym-w-tym-skierowane-do-grup-defaworyzowanych/

  • OGŁOSZENIE NR 6/2018/G – GRANT EDUKACYJNY
http://lgdkrasnik.pl/2018/03/05/2788/

  • OGŁOSZENIE NR 7/2018 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OBSZARZE TURYSTYKI
http://lgdkrasnik.pl/2018/03/05/ogloszenie-nr-72018-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-obszarze-turystyki/
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: