r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich w okresie 12 marca – 16 marca 2018 r.
05-03-2018

Harmonogram zebrań wiejskich w okresie 12 marca-16 marca 2018 r.

Wójt Gminy Trzydnik Duży zaprasza mieszkańców Gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:

Wójt Gminy Trzydnik Duży zaprasza mieszkańców Gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się
w następujących terminach:

Lp.

Sołectwo

Data

Godz.

Lokal

Osoby odpowiedzialne
z UG

 

Agatówka

12.03.2018

15:00

Świetlica

Edyta Saganowska

 

Budki

12.03.2018

17:00

Świetlica

 

Dębowiec

13.03.2018

15:00

Remiza OSP
w Olbięcinie

Joanna Ryfka

 

Olbięcin

13.03.2018

15:00

 

Liśnik Mały

13.03.2018

17:00

Remiza OSP w Liśniku Małym

Wioleta Tupaj

 

Łychów Gościeradowski

14.03.2018

17:00

Szkoła Podstawowa

Patrycja Pachla

 

Łychów Szlachecki

14.03.2018

1700

 

Węglin

14.03.2018

1500

Remiza OSP
w Węglinie

Ewa Miśkiewicz

 

Węglinek

15.03.2018

15:00

Remiza OSP

Barbara Olszowy

 

Wola Trzydnicka

15.03.2018

17:00

Remiza OSP w Woli Trzydnickiej

Krzysztof Jaworek

 

Trzydnik Duży

16.03.2018

17:00

Gminny Ośrodek Kultury Trzydnik Duży

Anna Dudek

 

Trzydnik Duży – Kolonia

16.03.2016

17:00

 

Trzydnik Mały

16.03.2018

17:00

 

Wólka Olbięcka

16.03.2018

15:00

Mieszkanie sołtysa

Marcin Chrzanowski

 

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań gminy w 2017 r. i planowanych zadaniach do realizacji
    w 2018 r.
  3. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OGNIWA FOTOWOLTAICZNE,
    KOLEKTORY SŁONECZNE).
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie zebrania.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: