r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Z życia Urzędu Stanu Cywilnego w Trzydniku Dużym
11-12-2008

Z życia Urzędu Stanu Cywilnego w Trzydniku Dużym

Rocznica Urodzin 100 lat oraz jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Rocznica Urodzin 100 lat

W dniu 14 września 2008 roku w miejscowości Olbięcin obchodziła swoje setne urodziny Pani Płecha Bronisława urodzona dnia 14.09.1908 r. w Olbięcinie gdzie przeżyła swoje całe życie, prowadząc wraz z mężem Stanisławem gospodarstwo rolne, wychowała troje dzieci /2 córki i 1 syna/ przeżyli razem 44 lata. Obecnie posiada 6 wnuków, 6 prawnuków i 3 praprawnuków. 

W tym dniu Wójt Gminy Kwiecień Franciszek oraz Z-ca Kier.USC Pani Biegaj Ewa odwiedzili w domu Dostojną Jubilatkę Panią Płecha Bronisławę wręczając jej list gratulacyjny, kwiaty oraz upominek z okazji tak pięknej rocznicy urodzin, życząc jej długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Po powitaniu jubilatów i ich rodzin oraz zaproszonych gości Pan Wójt Gminy dokonał aktu dekoracji jubilatów medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP na wniosek USC w Trzydniku Dużym. Jubilaci otrzymali kwiaty ,list gratulacyjny oraz upominek od Rady Gminy. Całą uroczystość uświetniły lampka szampana oraz występy artystyczne zespołów z Koła Gospodyń Wiejskich w Trzydniku Dużym i w Rzeczycy Księżej.

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: