r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Festyn
23-06-2008

Festyn


Podczas festynu odbyła się konferencja propagująca zdrowe obyczaje. 
Wykład „Zdrowe obyczaje” wygłosiła Danuta Pułjan – psycholog kliniczny z Łęcznej, następnie Sylwester Staniszewski – Przewodniczący Polskiej rady Ruchu Abstynenckiego w Skierniewicach zaprezentował prelekcję NT.„Rola stowarzyszeń abstynenckich w promocji zdrowych form spędzania wolnego czasu. Trzeci temat „Formy działalności na rzecz rozwoju trzeźwego stylu życia” przedstawił Eugeniusz Karp – Wice Prezes Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny.

Po zakończeniu konferencji swoje wiersze prezentowały poetki zrzeszone w Kraśnickim Klubie Poetyckim: Małgorzata Kędziora, Bożena Kręgiel i Ewa Serafin.

Program festynu obejmował także:

 • biegi trzeźwościowe, 
 • pokaz modeli latających wykonany przez Klub Modelarski „Orlik”przy Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku, 
 • konkurs plastyczny „STOP! Nie piję!” zorganizowany wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Trzydniku Dużym, 
 • gry i zabawy z nagrodami przy muzyce dla dzieci, wystawy, konkursy, 
 • sprzedaż literatury AA przez kolportera Intergrupy AA „Powiśle”, 
 • grill dla uczestników festynu.

Bieg o Puchar Prezesa Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny w kategorii dziewcząt ze szkół podstawowych i młodszych. Zwyciężyła Paulina Frania. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Wojtaś, na III miejscu uplasowała się Joanna Kuzdralińska.

Bieg o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Uśmiech” w kategorii chłopców ze szkół podstawowych i młodszych. I miejsce zajął Mateusz Bury, II miejsce zajął Dawid Lisek natomiast i III miejsce Kamil Kwiatkowski.

Bieg o Puchar Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koala” w kategorii dziewcząt w wieku gimnazjalnym i starszych. W biegu tym zwyciężyła Agata Dolecka. II miejsce zajęła Małgorzata Drewniak, III miejsce zajęła Karolina Cieślik.

Bieg o Puchar Wójta Gminy Trzydnik Duży w kategorii chłopców w wieku gimnazjalnych i starszych. Zwyciężył Dominik Kosikowski. Drugie miejsce zajął Kamil Robak, III miejsce zdobył Maciej Wolanin.

W konkursie plastycznym wpłynęło dużo prac. Prace oceniono w trzech kategoriach wiekowych. Finalistami konkursu zostali w grupie I – klasa I-III szkoły podstawowej pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymali kolejno:

 • Dominik Dolecki,
 •  Dominika Latek, 
 • Katarzyna Termera
 • iAnna Kamieńska; 

w grupie II – klasa IV-VI szkoły podstawowej pierwsze miejsce zajęły:  

 

 • Sylwia Duda
 • Lena Guzik,
  drugie miejsce 
 • Klaudia Wojtaś
  trzecie miejsce 
 • Katarzyna Pączek; 

w grupie III – gimnazjum laureatkami zostały

 

 • Emilia Dudek – pierwsze miejsce
 •  Andżelika Stasiak – drugie miejsce. 
Przewodniczący jury konkursowego – Zbigniew Dańko – Prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Uśmiech” uznał, że z powodu dużej ilości doskonałych prac i ograniczonej ilości nagradzanych miejsc i postanowił wyróżnić dodatkowo 3 prace plastyczne.

Wśród uczestników biegów trzeźwościowych w poszczególnych kategoriach wiekowych zostały rozlosowane repliki piłek „Euro 2008”, które ufundował Starosta Kraśniki. 

Najbardziej oczekiwanym punkiem programu było losowanie, wśród wszystkich uczestników biegów, oryginalnej piłki „Euro 2008”, której sponsorem był Wójt Gminy Trzydnik Duży.

Zadanie zrealizowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzydniku Dużym.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: