r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Podział środków na zadania publiczne
12-02-2018

Podział środków na zadania publiczne

Cztery organizacje otrzymają pieniądze na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Trzydnik Duży. W konkursie miejscowy samorząd rozdysponował 165,5 tysiąca złotych.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień "Pomocni ludziom" z Kraśnika dostanie dotacje m.in. na szkolne programy profilaktyczne i program terapeutyczny dla osób uzależnionych oraz prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Olbięcinie i Rzeczycy Ziemiańskiej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Razem" zorganizuje obóz terapeutyczno-wypoczynkowy, a pozostałe środki trafią do organizacji sportowych. Gminny Klub Sportowy "Płomień" Trzydnik Duży otrzyma pieniądze na działalność sekcji piłki nożnej, natomiast Klub Sportowy GOK Trzydnik Duży poprowadzi sekcje piłki siatkowej i tenisa stołowego.

 

Źródło: IAS 24

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: