r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Radni o oświacie i współpracy z powiatem
24-01-2018

Radni o oświacie i współpracy z powiatem

Rada Gminy Trzydnik Duży zgodziła się, by Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej miała dwie siedziby. Do Woli Trzydnickiej miałby uczęszczać młodsze dzieci, natomiast starsze klasy uczyłyby się w wygaszanym gimnazjum w Trzydniku Dużym.

Podczas sesji w środę 24 stycznia radni przyjęli uchwałę o zamiarze wprowadzenia takich zmian, na które musi się jeszcze zgodzić kurator oświaty. 

Wójt Franciszek Kwiecień przekonuje, że to najlepszy sposób na zapewnienie uczniom i nauczycielom godziwych warunków pracy oraz wykorzystanie istniejącej bazy dydaktycznej. - Na razie w szkole w Woli Trzydnickiej mamy 7 sal, wykorzystywanych przez 7 klas podstawówki i grupę przedszkolaków, ale we wrześniu dojdą ósmoklasiści. Bez wprowadzenia zmian lekcje musiałby się odbywać na dwóch zmianach - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Franciszek Kwiecień. Stąd propozycja, by w Woli Trzydnickiej uczyły się przedszkolaki i dzieci z klas I - III, natomiast starsi uczniowie uczęszczaliby na zajęcia w obecnym gimnazjum w Trzydniku Dużym. - W nowym roku szkolnym zostaną tutaj tylko trzecie klasy gimnazjalne i na niewykorzystanie istniejącej bazy dydaktycznej nie możemy sobie pozwolić. Oprócz dobrze wyposażonych pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej czy informatycznej młodzież ma do dyspozycji "Orlika", stadion i halę sportową - podkreśla wójt Kwiecień. Do grupy przedszkolnej w Woli Trzydnickiej mieliby dołączyć ich rówieśnicy z Trzydnika Dużego, którzy w nowej placówce powinni mieć lepsze warunki niż obecnie.

Przyjęta w środę uchwała zostanie teraz przesłana do Lubelskiego Kuratora Oświaty. Jeśli ten zgodzi się na tę propozycję, zmiany wejdą w życie od nowego roku szkolnego. 

Podczas obrad radni zgodzili się też na przekazanie samorządowi powiatowemu pieniędzy na kontynuację programu "NIE nowotworom u dzieci", realizowanego we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda. Dzięki temu przez kolejny rok dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat będą mogły korzystać z bezpłatnych badań.

W trosce o starszych mieszkańców rada gminy zgodziła się na przystąpienie do nowego projektu "Czerwony guzik życia - aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego", skierowanego do osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają wsparcia. W powiecie kraśnickim ponad 130 osób otrzyma bezpłatnie specjalne bransoletki z tak zwanym przyciskiem życia, który pozwoli łączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i w razie potrzeby wezwać pomoc. W gminie Trzydnik Duży takie bransoletki dostanie 20 osób, a przez najbliższe dwa lata miejscowy samorząd wyda na ten cel niecałe 6 tysięcy złotych. Większość środków Powiat Kraśnicki, który jest liderem projektu, otrzyma z Unii Europejskiej.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: