r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
02-02-2018

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) unieważnia się otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 10 stycznia 2017 r. na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego, w części obejmującej poniższe zadanie: -w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „Organizacja trzeźwościowego rajdu rowerowego".

 

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [131.68 KB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: