r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Szkolenia i staże dla osób bezrobotnych 30+
30-11-2017

Szkolenia i staże dla osób bezrobotnych 30+


Kryteria obligatoryjne:
  • Osoba w wieku 30 lat i więcej tj. w dniu rozpoczęcia kandydat ma ukończone 30 lat (od dnia 30 – tych urodzin);
  • Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego;
  • Osoba niepracująca, tj. osoba bezrobotna zarejestrowana w UP jako osoba należąca do I lub II profilu pomocy osoba bierna zawodowo rolnicy i domownicy prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Kryteria dodatkowe:

  • niepełnosprawność, lub leczenie psychiatryczne, 
  • długotrwałe bezrobocie (min. 12 miesięcy)

PlakatPlakat

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna