r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Gminny konkurs plastyczny o Wiśle
07-10-2017

Gminny konkurs plastyczny o Wiśle

W roku "królowej polskich rzek" Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na "Najpiękniejszy pejzaż Wisły". Prace można zgłaszać przez kilka najbliższych tygodni, a rozstrzygnięcie jest planowane podczas obchodów Święta Niepodległości.

Tegorocznym zmaganiom artystycznym towarzyszą słowa Jana Pawła II, który 1 czerwca 1987 roku w Gdyni powiedział m.in.: "Wisła - rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od stuleci - zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach historii - ona już toczyła swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła (...) Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania. Ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich zmagań, czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym dorobkiem i wspólnym dziedzictwem. Wisła...". 

Propozycje wiślanych pejzaży, zgłoszone w konkursie trzydnickiego ośrodka kultury, mogą być wykonane farbami plakatowymi, akwarelami, pastelą, kredką lub olejem. Jury będzie je oceniać w czterech kategoriach wiekowych, od przedszkolaków, przez uczniów klas I - III i IV - VII szkół podstawowych po gimnazjalistów. 

Wszystkie prace należy dostarczyć do końca października osobiście lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. Propozycje przesłane pocztą elektroniczną nie będą oceniane. 

Pełny regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.goktrzydnik.com.pl, a szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 15 873 18 26.

 

Źródło: http://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-gminny-konkurs-plastyczny-o-wisle,18122.html

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna