r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Grupa dzieci siedzi przy długich stołach, malując i biorąc udział w zajęciach plastycznych. Na stole widać farby, pędzle i butelki z wodą.
03-07-2024

Z kulturą przez świat, czyli wakacje z GOK

Zakończył się lipcowy turnus wakacyjnych zajęć, który zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym. Przez tydzień grupa dzieci i młodzieży brała udział w zabawach, grach i innych zajęciach, była na wycieczce w muzeum, a całość zakończyła „nocowankiem”.

W poniedziałek 1 lipca GOK zaprosił dzieci na zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe i warsztaty plastyczne. Ten sam program obowiązywał dzień później, bo, choć organizatorzy byli przygotowani na wyjście na trzydnicki stadion, ich plany pokrzyżowała pogoda.

Środę 3 lipca uczestnicy wakacyjnych zajęć spędzili na wycieczce w Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku, oddziale Muzeum Narodowego w Lublinie. Uczestnicy wyprawy m.in. obejrzeli wystawę o pułku, który stacjonował w Kraśniku w latach 1922 - 1939, a potem brał udział w kampanii wrześniowej i walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w ramach I Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Przewodnikiem trzydnickiej grupy był Dariusz Wajs.

Ostatnim akcentem wakacyjnych zajęć pod hasłem "Z kulturą przez świat" było "nocowanko", które rozpoczęło się o 19.00 w czwartek 4 lipca a zakończyło w piątek 5 lipca. Młodzi goście trzydnickiego ośrodka kultury spędzili noc na pikniku przy ognisku, grach i zabawach, a wewnątrz budynku przygotowywali etiudę teatralną oraz… pisali wiersze o "nocowanku".

Każdego dnia w spotkaniach brało udział około 30 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Wakacyjne zajęcia prowadzili instruktorzy GOK: Sławomir Nowak, Piotr Pizoń i Aleksandra Wójcik, wspierani na ostatnim etapie przez Agnieszkę Szymańską i Renatę Szostak.

Lipcowy turnus sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i GOK w Trzydniku Dużym.

W planach na sierpień trzydnicki ośrodek kultury ma kolejną wycieczkę, ale szczegóły jeszcze nie zostały ustalone.

Wakacyjną ofertę mają również świetlice wiejskie, które zapraszają po weekendzie.

Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny na stronie: www.goktrzydnik.pl i profilach świetlic na Facebook’u.

 

(fot. GOK w Trzydniku Dużym)

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-z-kultura-przez-swiat-czyli-wakacje-z-gok-foto,31135.html

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: