r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Banknot 200 złotych z wizerunkiem króla Zygmunta I Starego, elementy zabezpieczające, podpis prezesa NBP, data 2015.
25-06-2024

Rada za wotum zaufania i absolutorium

Rada Gminy Trzydnik Duży udzieliła wójtowi Krzysztofowi Serafinowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji w piątek 28 czerwca wszyscy radni, biorący udział w obradach, pozytywni ocenili plan dochodów, wykonany w 98,71% i wydatków na poziomie 96,92%.

- Pod względem inwestycji rok 2023 był bardzo dobry, a 2024 zapowiada się na jeszcze lepszy. W ubiegłym m.in. na budowę hali w Olbięcinie, drogi i oświetlenie, przeznaczyliśmy łącznie 13 milionów 345 tysięcy złotych. Część tych zadań będzie zakończona albo już została wykonana w 2024. Na większość z nich pozyskaliśmy dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" - mówi wójt Krzysztof Serafin.

Najwięcej pieniędzy w ubiegłym roku gmina wydała na budowę i modernizację dróg. Koszt wszystkich zadań, współfinansowanych z "Polskiego Ładu", to 4 miliony 100 tysięcy złotych

Budowa hali sportowej w Olbięcinie w 2023 roku kosztowała gminę 3 milionów 850 tysięcy złotych. Na tę kwotę złożyły się środki z "Polskiego Ładu", Ministerstwa Edukacji Narodowej i budżetu gminy.

Kolejne 3 miliony 650 tysięcy złotych kosztowała przebudowa drogi w Olbięcinie "Paramie", również współfinansowana z rządowego programu.

Z tego samego źródła pochodziły pieniądze na pokrycie większości kosztów rozpoczęcia budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowy i modernizacji infrastruktury sportowej. Pierwsze z tych zadań kosztowało prawie 500 tysięcy złotych i już zostało zakończone, a na infrastrukturę sportową w ubiegłym roku trzydnicki samorząd przeznaczył 200 tysięcy złotych.

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-rada-za-wotum-zaufania-i-absolutorium,31093.html?p=1

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: