r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Biurko z otwartym laptopem, dokumentami i długopisem. W tle widać nieostre sylwetki trzech osób oraz herb Gminy Trzydnik Duży
19-06-2024

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji, Komisji Ładu i Porządku oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania.

Porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie posiedzenia. 
 2. Analiza bezpieczeństwa na terenie gminy. 
 3. Informacja z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym za 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w 2023 r. oraz analiza potrzeb do realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym na 2024 r. 
 6. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla gminy Trzydnik Duży.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2023 r. 
 8. Raport z wykonania w 2023 r. Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji. 
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023 r. 
 10. Omówienie Raportu o stanie Gminy Trzydnik Duży za 2023 rok. 
 11. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzynik Duży za 2023 rok. 
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Trzydnik Duży za 2023 rok.  
 13. Opiniowanie projektów uchwał. 
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad komisji. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Gospodarczego Finansów i Promocji 

Ryszard Dolecki

 

Przewodniczący Komisji 

Kultury, Zdrowia i Wychowania  

Mariusz Bury   

 

Przewodniczący Komisji 

Ładu i Porządku 

Grzegorz Czerwonka

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: