r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Alternatywny opis: Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 składające się z geometrycznego znaku graficznego i tekstu pod nim.
12-06-2024

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Z przyjemnością informujemy, że również w tym roku Gmina Trzydnik Duży pozyskała środki finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W 2024 r. Gmina Trzydnik Duży pozyskała środki z dotacji celowej w kwocie 4 000 zł i zabezpieczyła środki własne w kwocie 1 000 zł – łącznie 5 000 zł.

Dzięki pozyskanym funduszom zostaną zakupione nowości wydawnicze  i uatrakcyjniony zostanie księgozbiór biblioteki Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rzeczycy Ziemiańskiej.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: