r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Biurko z otwartym laptopem, dokumentami i długopisem. W tle widać nieostre sylwetki trzech osób oraz herb Gminy Trzydnik Duży
20-05-2024

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że w dniach od 20 maja 2024 r. do 27 maja 2024 r., odbędą się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Trzydnik Duży w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Uwagi i opinie sporządzone na formularzu należy składać do dnia 27 maja 2024 r. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugtrzydnik@ops.pl. W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzydnik Duży, a nie data stempla pocztowego.

 

Załączniki

Ikona pdf Zarządzenie.pdf pdf 0,61 MB
Ikona pdf Formularz.pdf pdf 101,04 kB
Ikona docx Formularz.docx docx 18,06 kB
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: