r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Osoba trzymająca tablet
30-04-2024

Zawiadomienie - pierwsza sesja Rady Gminy Trzydnik Duży IX kadencji

Informuję, że zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. oraz art. 20 ust 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) pierwsza sesja Rady Gminy Trzydnik Duży IX kadencji została zwołana na dzień 6 maja 2024 r. (poniedziałek) z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji. 
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
  3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 
  4. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 
  5. Przyjęcie dalszego porządku obrad, w tym wybór przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących rady.

Obrady odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym, 23-230 Trzydnik Duży 3, od godz. 14:00. 

Wójt Gminy

Krzysztof Serafin

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: