r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Pszczoła na kwiatku.
09-04-2024

Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ
 • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych
 • Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawek, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.
 • Obecność pszczoły miodowej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30 %
                                                                                               

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

 • Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
 • Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
 • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
 • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
 • Dobierać środki ochrony roślin tak aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.
   

Pszczoły, które miały kontakt ze środkami ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązywanie współpracy z pszczelarzami polegającymi na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin ( t. j .Dz. U. z 2023 r. poz. 340 ze zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

Załączniki

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: