r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Osoba w garniturze trzyma poziomo tablet, wyświetlacz świeci niebieskim kolorem. Tło to rozmyte biuro.
26-03-2024

Zaproszenie na XLIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) na pisemny wniosek Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 22.03.2024 r. zwołuję XLIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/315/2023 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 12 października 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Kraśnickiemu pomocy finansowej 
  w formie dotacji celowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków – Rzeczyca – Węglin w miejscowościach Rzeczyca Ziemiańska i Rzeczyca Ziemiańska Kolonia. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2019 z dnia 12 marca 2019 roku 
  w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 6. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Nr VI/44/2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 7. Zamknięcie obrad XLIX sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ryszard Serafin 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: