r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Opis alternatywny: Biurko z dokumentami i długopisem w pierwszym planie. W tle rozmyci ludzie w garniturach. Po prawej logo "Trybunał Duży" z czerwonym tarczem i złotym orłem.
25-03-2024

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że w dniu 26 marca 2024 r. o godz. 18.00 w Dziennym Domu Seniora w Salominie odbędzie się spotkanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2715L Budki — Salomin - Zdziechowice.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców i właścicieli gruntów (od stawów w miejscowości Agatówka w kierunku Salomina) przylegających do w/w drogi.

Zawiadomienie w formie skanowanej z podpisem
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: