r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Flaga Polski po lewej stronie i godło Polski – biały orzeł w koronie na czerwonym tle – po prawej stronie, z hasłem "Poznajemy Polskę w szkole i w domu".
21-03-2024

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE - 56 000,00  zł

WKŁAD WŁASNY - 14 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 70 000,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w 2024 r.  będzie realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, który polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym

a w szczególności: 

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, samotnym, chorym  i niepełnosprawnym;

Umowa o dofinansowanie  zadania została podpisana w dniu 19.03.2024 r. 

Zdjęcie prezentuje dokument z polskim tekstem i herbem Polski - białym orłem w koronie na czerwonym tle, dotyczący programu "Posiłek w szkole i w domu".
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: