r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Plakat XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces", promujący działania inwestycyjne na obszarach wiejskich, z datami od 1 lipca 2022 do 30 listopada 2024.
19-03-2024

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SPOSÓB NA SUKCES - XXIV EDYCJA

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces" mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 29 lutego 2024 roku.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

 


Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

 

Osoby do kontaktu ze strony Centrum:
Małgorzata Modzelewska – m.modzelewska@cdr.gov.pl , 22 125 62 44
Izabela Sarba – i.sarba@cdr.gov.pl , 22 125 62 41
Karol Wasiewicz – k.wasiewicz@cdr.gov.pl , 22 125 62 45

Plakat konkursu z złotym logiem i ptakiem w locie, informacje i zaproszenie do udziału, daty i QR code, strona internetowa, logo UE i flaga Polski.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: