r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Biurko z otwartym laptopem, dokumentami i długopisem. W tle widać nieostre sylwetki trzech osób oraz herb Gminy Trzydnik Duży
12-02-2024

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Trzydnik Duży otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pracy w komisji konkursowej do oceny ofert.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji do dnia 16 lutego 2024 r. do godz. 15:30 do Urzędu Gminy Trzydnik Duży na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania poniżej). Formularze prosimy przesyłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane  są w formularzu). 

Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbędą się w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych kandydatom oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej: 

https://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=149&action=details&document_id=1983727

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna