r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Biurko z otwartym laptopem, dokumentami i długopisem. W tle widać nieostre sylwetki trzech osób oraz herb Gminy Trzydnik Duży
06-02-2024

AZBEST OD ROLNIKÓW Z BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

Rolnicy, którzy złożyli wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie dotacji na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z budynków gospodarczych oraz złożyli w tut. Urzędzie zgłoszenie odpadów zawierających azbest ich odbioru i utylizacji proszeni są o dostarczenie:
  • numeru umowy z ARiMR
  • potwierdzenia otrzymania dofinansowania na nowe pokrycie z ARiMR- potwierdzenie przelewu środków z ARiMR na rachunek bankowy właściciela nieruchomości

osobiście w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży pokój nr 15 lub na sekretariacie. 

Powyższe informacje proszę przekazać do tut. Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 29 lutego 2024 r. 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna