r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zdjęcie przedstawia teren budowy z dwoma żółtymi koparkami o różnych rozmiarach na tle zielonych drzew.
02-02-2024

Radni o obwodnicy i wspólnych zadaniach drogowych

Rada Gminy Trzydnik Duży nie jest przeciwna planowanej budowie zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi wojewódzkiej 855, ale negatywnie zaopiniowała trzy warianty przebiegu tej trasy, zaprezentowane w tym tygodniu na spotkaniu w Olbięcinie.

W stanowisku, przyjętym na sesji w czwartek 1 lutego, radni zaapelowali o przeprowadzenie dodatkowych analiz i opracowanie nowego przebiegu drogi, który będzie uwzględniać uwagi mieszkańców.

Nowy wariant powinien być oparty na istniejącej sieci dróg, w tym tak zwanych dróg transportu rolnego. Powinien również uwzględniać dodatkowe przejazdy pod projektowaną obwodnicą, by ułatwić mieszkańcom dojazd do podzielonych budową działek. Nie podważamy zasadności tego pomysłu, ale na ostateczny kształt inwestycji powinni mieć wpływ najbardziej zainteresowani. Dlatego konsultacje i akceptacja mieszkańców są niezbędne - przekonuje wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin.

Adresatem stanowiska rady gminy jest zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, który po spotkaniu 17 stycznia w Olbięcinie zadeklarował, że wykona dodatkowe analizy "w celu wypracowania przebiegu planowanej obwodnicy, spełniającej uwagi i oczekiwania społeczności lokalnej".

Podczas czwartkowej sesji Rada Gminy Trzydnik Duży zgodziła się na udzielenie pomocy finansowej samorządom - wojewódzkiemu i powiatowemu - na wspólne zadania drogowe.

Województwo Lubelskie otrzyma 220 tysięcy złotych na budowę 370 metrów chodnika w Węglinie do granicy z gminą Zaklików. Taką samą kwotę ma wyłożyć samorząd wojewódzki.

Z kolei Powiatowi Kraśnickiemu gmina przekaże po 100 tysięcy złotych na budowę chodnika w Rzeczycy Ziemiańskiej i na dokończenie przebudowy drogi Rzeczyca Ziemiańska - Owczarnia - Kraśnik w Owczarni oraz 70 tysięcy złotych na przebudowę drogi Budki - Agatówka - Salomin na odcinku Agatówka - Salomin. To ostatnie zadanie będą realizować wspólnie Powiat Kraśnicki oraz gminy Trzydnik Duży i Gościeradów. Każdy z samorządów przeznaczy na ten cel taką samą kwotę, a 95 procent kosztów będzie stanowić dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-radni-o-obwodnicy-i-wspolnych-zadaniach-drogowych,30290.html?p=1

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna