r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2024 ROKU
31-01-2024

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2024 ROKU

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać:
  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Ponadto w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r.:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych (110 litrów ON x 1,46 zł)

oraz

5,84 zł x średnia roczna liczba świń (4 litry ON x 1,46 zł),

58,40 zł x średnia roczna liczba DJP bydła (40 litrów ON x 1,46 zł),

58,40 zł x średnia roczna liczba DJP kóz (40 litrów ON x 1,46 zł),

58,40 zł x średnia roczna liczba DJP owiec (40 litrów ON x 1,46 zł),

58,40 zł x średnia roczna liczba DJP koni (40 litrów ON x 1,46 zł).

 

Wypłata dotacji przyznanej na podstawie decyzji na rachunek bankowy podany we wniosku nastąpi w terminie:

  • 1 - 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

 

Uwaga!

Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego) na stronie internetowej Gminy Trzydnik Duży oraz w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży.

Załączniki

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna