r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Plakat zapowiadający turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Trzydnik Duży, 29 grudnia 2023 o godz. 19:00 w Hali Szkoły Podstawowej. Zawiera herby, datę, godzinę i informacje o lokalizacji.
27-12-2023

Noworoczno-Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Trzydnik Duży

29 grudnia 2023 r. Hala Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym. Godzina 19:00
Plakat zapowiadający turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Trzydnik Duży, 29 grudnia 2023 o godz. 19:00 w Hali Szkoły Podstawowej. Zawiera herby, datę, godzinę i informacje o lokalizacji.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: