r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Osoba trzymająca tablet
22-12-2023

Zaproszenie na XLVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) na pisemny wniosek Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 21.12.2023 r. zwołuję XLVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) z porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji. 
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2024 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu. 
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/315/2023 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 12 października 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Kraśnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków – Rzeczyca – Węglin w miejscowościach Rzeczyca Ziemiańska i Rzeczyca Ziemiańska Kolonia. 
  6. Zamknięcie obrad XLVII sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ryszard Serafin 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: