r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Pracownik w białym kombinezonie i ochraniaczach na kolanach idzie po drewnianych deskach umieszczonych na dachu, trzymając arkusz falistej papy.
18-12-2023

KPO: Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu z budynków gospodarczych– nabór od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

To drugi nabór wniosków o wsparcie na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Pierwszy odbył się w zeszłym roku. Wnioski można składać tylko elektronicznie od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. Pomoc finansowana jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wsparcie na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych z KPOiZO przeznaczone jest dla osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub będących beneficjentami płatności bezpośrednich. Starający się o to dofinansowanie powinni mieć również nadany numer w ewidencji producentów rolnych i być właścicielami lub współwłaścicielami budynku, na którym planowana jest wymiana pokrycia dachowego. O pomoc nie mogą się ponownie ubiegać ci, którym przyznano ją w ramach naboru prowadzonego od 17 października do 15 listopada 2022 r. 

Stawka pomocy niezmiennie wynosi 40 zł/ m2, a maksymalna powierzchnia dachu objęta dofinansowaniem to 500 m2. Warto wiedzieć również o różnicach między obecnym, a ubiegłorocznym naborem. Teraz inwestycje objęte wsparcie będą mogły być realizowane także na terenach gmin miejskich. Ułatwieniem ma być m.in. zniesienie obowiązku dołączenia do dokumentów kopii zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych, zezwoleń lub innych decyzji – zainteresowany dofinansowaniem będzie musiał oświadczyć, że dopełni niezbędnych formalności związanych z realizowaną inwestycją we właściwym miejscowo starostwie powiatowym.

Wnioski przyjmowane są od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR - otwórz. Na tym etapie można się też ubiegać o przyznanie 50-procentowej zaliczki.

W ramach pierwszego naboru wniosków dotyczącego wsparcia na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z KPOiZO do Agencji wpłynęło 47 tys. wniosków. Za przekazywanie środków na konta tych, którym przyznano dofinansowanie, odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. Do tej pory wypłacił ponad 118 mln zł.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/kpo-dofinansowanie-wymiany-dachow-z-azbestu--nabor-od-15-grudnia-2023-r-do-12-stycznia-2024-r

 

Rolnicy starający się o to dofinansowanie powinni złożyć w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży- pokój nr 15 „Zgłoszenie odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji”.

 

Załączniki

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: