r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Gminy Trzydnik duży. Na zdjęciu grupa osób w tyle
12-12-2023

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji, Komisji Ładu i Porządku oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania.

Porządek posiedzenia: 

  1. Otwarcie posiedzenia. 
  2. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku. 
  3. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2023 roku. 
  4. Przegląd zadań Rad Sołeckich do realizacji w 2024 roku.
  5. Opiniowanie projektu budżetu na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Opiniowanie projektów uchwał.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad komisji.

 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Gospodarczego Finansów i Promocji 

Ryszard Dolecki

 

Przewodniczący Komisji 

Kultury, Zdrowia i Wychowania  

Beata Drewniak 

 

Przewodniczący Komisji 

Ładu i Porządku 

Grzegorz Czerwonka 

 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: