r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Pięć osób stoi na scenie z drewnianą podłogą, za nimi roll-up i choinka po lewej stronie, wszyscy patrzą na kamerę.
07-12-2023

Mikołajkowe stypendia dla uczniów

Ponad 20 uczniów, którzy w minionym roku szkolnym wykazali się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w nauce i sporcie, otrzymało stypendia wójta gminy Trzydnik Duży. Ich wręczenie odbyło się w szczególnym dniu, bo w „Mikołajki” 6 grudnia w miejscowym ośrodku kultury.

W tym roku wyróżnienia otrzymało 22 uczniów z pięciu szkół. Z tej grupy 21 osób odebrało stypendia naukowe, a 1 - sportowe. W gronie stypendystów największą, bo 10-osobową reprezentację ma Szkoła Podstawowa w Trzydniku Dużym. Na liści wyróżnionych jest również 5 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Olbięcinie, po 3 ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy księżej i w Łychowie Gościeradowskim oraz 1 ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej. Ta ostatnia placówka jako jedyna ma wśród stypendystów sportowca.

Wszystkie stypendia, w równej wysokości 1000 złotych, zostały przyznane za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które uczniowie uzyskali w roku szkolnym 2022/2023.

By otrzymać stypendium naukowe trzeba mieć średnią co najmniej 5,3 bez ocen na świadectwie poniżej dobrej i bardzo dobrą ocenę z zachowania albo zdobyć 100 procent punktów na egzaminie ósmoklasisty i mieć bardzo dobrą ocenę z zachowania, lub być finalistą bądź laureatem konkursów przedmiotowych co najmniej szczebla wojewódzkiego i mieć dobrą ocenę z zachowania. Na stypendium sportowe zasługują uczniowie, którzy stanęli na podium zawodów o zasięgu przynajmniej wojewódzkim i mają dobrą ocenę z zachowania. Gmina przyznaje również stypendium artystyczne, ale podobnie jak przed rokiem wniosków w tej sprawie nie było.

Podczas środowej gali stypendia wręczyli wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin i sekretarz Tomasz Mularczyk, a uroczystość poprowadziła dyrektor miejscowego ośrodka kultury Ewa Sobota.

Stypendystom towarzyszyli rodzice, którzy otrzymali listy gratulacyjne, a także nauczyciele i dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

Przekazanie wyróżnień poprzedziły występy laureatów gminnych eliminacji tegorocznego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem "Sny i marzenia" oraz solistów i dziecięcego zespołu tańca ludowego, który powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym, i dla którego był to debiut sceniczny.

Uroczystość zakończyło mniej oficjalne spotkanie stypendystów, ich rodziców i innych gości przy ciasteczkach, które upiekły panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Łychowianki" z Łychowa Szlacheckiego.

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-mikolajkowe-stypendia-dla-uczniow-foto,30005,1.html

 

 

(fot. GOK w Trzydniku Dużym)

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: