r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Gminy Trzydnik duży. Na zdjęciu grupa osób w tyle
06-12-2023

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji, Komisji Ładu i Porządku oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 900  w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania. 

Porządek posiedzenia: 

  1. Otwarcie posiedzenia. 
  2. Informacja o stanie opieki zdrowotnej i stomatologicznej w placówkach oświatowych. 
  3. Organizacja opieki zdrowotnej na terenie gminy – umowy, kontrakty z NFZ. 
  4. Opiniowanie projektów uchwał. 
  5. Zajęcie stanowiska w sprawie przeznaczenia środków przekazanych na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem  na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. 
  6. Zajęcie stanowiska w sprawie potrzeb zakupowych w zakresie sprzętu koniecznego do bieżącego utrzymania dróg gminnych.
  7. Opracowanie planów pracy komisji stałych na 2024 rok.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad komisji.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Promocji
Ryszard Dolecki

Przewodniczący Komisji
Kultury, Zdrowia i Wychowania
Beata Drewniak

Przewodniczący Komisji
Ładu i Porządku
Grzegorz Czerwonka

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: