r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Herb gminy trzydnik duży na rozmazanym tle.
20-11-2023

Przetarg na odbiór odpadów ogłoszony

Gmina Trzydnik Duży czeka na ofert firm, które od stycznia zajmą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Dotychczasowa umowa kończy się 31 grudnia, a nowa będzie obowiązywać przez rok.

Zasady odbioru śmieci w 2024 roku będą takie jak obcnie. Odpady zmieszane mają być odbierane raz w miesiącu, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne - nie rzadziej niż raz w miesiącu, a papier i szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Firma, która wygra przetarg, ma się zająć odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów z ponad 1670 nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 22 miejscowościach oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Firmy, które są zainteresowane świadczeniem takich usług w 2024 roku, mogą składać oferty do 21 listopada, a szczegółowe warunki udziału w przetargu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opłaty za odbiór odpadów w gminie Trzydnik Duży są naliczane według liczby osób w danym gospodarstwie domowym. Stawka bazowa wynosi 17 złotych, ale prawie wszyscy właściciele nieruchomości płacą 15 złotych, korzystając z 2-złotowej ulgi za to, że zamiast oddawać odpady biodegradowalne gromadzą je na indywidualnych kompostownikach.

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-przetarg-na-odbior-odpadow-ogloszony,29883.html?p=1

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: