r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Projekt ogrodu z drewnianym domkiem, drzewem, i oczyszczalnią
16-11-2023

DOTACJE NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informacja o ścieżce postępowania dla mieszkańców którzy wyrazili chęć skorzystania z DOTACJI DO BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Zgłoszenie budowy oczyszczalni – jak to zrobić?

ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE:

Zgłoszenia wodnoprawnego należy dokonać w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli ul. Jagiellońska 17 37 – 464 Stalowa Wola

We wniosku zgłoszenia wodnoprawnego należy dokładnie określić opis wykonywanych robót i parametry urządzenia oraz warunki wykonania. Zgłoszenie wodnoprawne należy złożyć na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

Załączniki do zgłoszenia wodnoprawnego:

 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania – ze wskazaniem zastosowanego układu wysokościowego (PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) lub PL-KRON86-NH (Kronsztad 86)). Zamiast tej mapy możesz dołączyć inną mapę uwierzytelnioną przez organ służby geodezyjnej i kartograficznej.
 2. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o przeznaczaniu działki w mpzp.
 3. Szkice lub rysunki (przedstawiające urządzenie wodne lub obiekt, którego dotyczy zgłoszenie)
 4. Zgoda właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych.
 5. Dowód uiszczenia opłaty za dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego (mnożona przez liczbę zgłoszeń).
 6. Dokument pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik.
 7. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony Pełnomocnik

 

 

ZGŁOSZENIE BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI:

Zgłoszenia budowy należy dokonać w Starostwie Powiatowym w wydziale Budownictwa w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23 – 204 Kraśnik

 1. Należy pobrać mapę zasadniczą działki dla której planowana jest inwestycja z Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym - ul. Szpitalna 2A, 23 – 204 Kraśnik (uiszczając odpowiednią opłatę). Możemy również wykorzystać mapę do celów projektowych (jeżeli akurat dysponujemy aktualną);
 2. Należy nanieść urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków, wymiary i odległości od granicy działki, budynków, studni głębinowej na mapę;
 3. Należy pobrać i uzupełnić właściwe druki:
  • druk zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
  • druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
   Dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego lub też w wersji papierowej w urzędzie;
 4. Należy złożyć zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej w Starostwie Powiatowym przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem realizacji. Komplet dokumentów obejmuje:
  • mapkę sytuacyjno-wysokościow
  • druk zgłoszenia budowy
  • oświadczenie o prawie własności do działki
  • dokumentację techniczną oczyszczalni

 

Brak sprzeciwu w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku oznacza, że otrzymaliśmy zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (tzw. „milcząca zgoda”), która jest ważna przez okres 2 lat (licząc od daty wskazanej jako termin rozpoczęcia robót).

Tabela przedstawiająca odległości pomiedzy elementami działki od osadnika oraz rozsącza/studni chłonnej

Elementy infrastruktury na działce

Odległość od osadnika (w metrach)

Odległość od rozsącza/studni chłonnej (w metrach)

Granica działki sąsiedniej

2

2

Droga

2

2

Studnia wody pitnej

15

30

Drzewa lub duże krzewy

3

3

Wodociąg

1,5

1,5

Gazociąg

1,5

1,5

Kable elektryczne

0,8

0,8

Budynek mieszkalny

5

5

Woda gruntowa

Brak norm

1,5

 

Schemat ogrodu z systemem nawadniania, studniami, pojazdami, obszarami zielonymi i budynkami, wyraźnie zaznaczonymi odległościami i granicą działki. 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: