r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Napis GRANTY PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
13-11-2023

GRANTY PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Informujemy, iż Gmina Trzydnik Duży zgodnie z pkt 13 umowy o powierzenie grantu nr 1957/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zobowiązana jest do monitorowania utrzymania efektów projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” przez okres 2 lat od zakończenia projektu poprzez nałożenie na rodziców/opiekunów prawnych oraz pełnoletnich uczniów obowiązku składania oświadczenia w określonym terminie o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.

Rozliczenie wniosku w ramach projektu – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”: wniosek został zatwierdzony przez Grantodawcę dnia 31 maja 2023 r. Ostatecznie w ramach realizacji projektu zakupiono 6 szt. laptopów wraz z akcesoriami.

Oświadczenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Trzydnik Duży 59 A, 23-230 Trzydnik Duży pok. 8 lub przesłać pocztą na wskazany wcześniej adres w terminie: 04.12.2023 r. – 08.12.2023 r.

Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Podstawą opracowania procedury monitorowania jest § 4 ust. 9 Regulaminu Konkursu.

 

Załączniki

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

grafika
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna