r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

polskie pieniądze
09-11-2023

Podatkowa sesja rady gminy

Większość stawek podatków lokalnych w gminie Trzydnik Duży w nowym roku nie zmieni się, a nieliczne wzrosną średnio o około 8 procent, czyli znacznie poniżej stopnia inflacji. Takie decyzje zapadły na sesji rady gminy, która odbyła się w czwartek 9 listopada.

- Podatki od środków transportowych i rolny pozostaną na obecnym poziomie, a nieznacznie wzrosną stawki podatku od nieruchomości. Radni wzięli pod uwagę to, że ceny płodów rolnych, w tym przede wszystkim zboża są niskie, a koszty produkcji coraz wyższe. Dlatego postanowili nie obciążać dodatkowo rolników i pozostawić m.in. dotychczasową stawkę podatku rolnego, która od prawie 10 lat nie był podnoszona, a od kilku lat jest najniższa w powiecie kraśnickim - mówi wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin.

By utrzymać dotychczasową stawkę rada gminy obniżyła cenę kwintala żyta, podaną przez GUS z 89 złotych 63 groszy do 32 złotych. To oznacza, że w przyszłym roku podatek rolny w gminie Trzydnik Duży nadal będzie wynosić 80 złotych za hektar przeliczeniowy.

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-podatkowa-sesja-rady-gminy,29832.html

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

grafika
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna