r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Osoba trzymająca tablet
03-11-2023

Zaproszenie na XLV sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21) z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołów z XLIII oraz XLIV sesji. 
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Trzydnik Duży w okresie międzysesyjnym. 
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Trzydnik Duży w roku szkolnym 2022/2023. 
 6. Analiza oświadczeń majątkowych. 
 7. Podjęcie uchwał: 
  1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących 
   na terenie gminy Trzydnik Duży, 
  2. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Trzynik Duży, 
  3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok, 
  4. w sprawie  obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok, 
  5. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/314/2023 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 
   12 października 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/274/2023 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu, 
  6. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przez Gminę Trzydnik Duży na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, 
  7. w sprawie przejęcia przez Gminę Zaklików od Gminy Trzydnik Duży zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie z miejscowości Zdziechowice Drugie gm. Zaklików do Zespołu Szkół nr 6 w Stalowej Woli, 
  8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r., 
  9. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 8. Wolne wnioski i zapytania. 
 9. Zamknięcie obrad XLV sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ryszard Serafin 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: