r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji, Komisji Ładu i Porządku oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania
31-10-2023

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji, Komisji Ładu i Porządku oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 7 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania.

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Trzydnik Duży w roku szkolnym 2022/2023. 

3. Opiniowanie stawek podatków na 2024 rok. 

4. Opiniowanie projektów uchwał. 

5. Zajęcie stanowiska w spawie wyboru oferty firmy świadczącej usługę zimowego utrzymania dróg gminnych. 

6. Zajęcie stanowiska w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Trzydnik Duży polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. 

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad komisji. 

 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Gospodarczego Finansów i Promocji 

Ryszard Dolecki

 

Przewodniczący Komisji 

Kultury, Zdrowia i Wychowania  

Beata Drewniak 

 

Przewodniczący Komisji 

Ładu i Porządku 

Grzegorz Czerwonka 

 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: