r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Przecinanie wstęgi na drodze
13-10-2023

Nowe drogi uroczyście otwarte

Zakończyła się przebudowa drogi w Olbięcinie (Paramie) i budowa trasy (przez most) w Łychowie Gościeradowskim w gminie Trzydnik Duży. Podczas uroczystego otwarcia nowych dróg, które odbyło się w środę 11 października, podsumowano również kilka innych zadań, sfinansowanych przede wszystkim ze środków przyznanych w pierwszej i drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Dotacja z pierwszej edycji rządowego programu została wykorzystana na przebudowę 1200 metrów drogi w Olbięcinie (Paramie), prowadzącej m.in. do trasy krajowej 74. - Poszerzyliśmy jezdnię do 6 metrów, wydzieliliśmy ciąg dla pieszych, jest też nowe odwodnienie, przepusty i oświetlenie LED. Wszystko kosztowało prawie 3 miliony 660 tysięcy złotych, z czego 2 miliony 850 tysięcy stanowiła dotacja z "Polskiego Ładu", a resztę dołożyliśmy z własnego budżetu - podsumowuje wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin.

Pieniądze z drugiej edycji programu samorząd przeznaczył na budowę i modernizację dróg gminnych i dróg transportu rolnego. Najdłuższy, 1,5-kilometrowy odcinek został przebudowany między Trzydnikiem Małym a Baranowem. W Łychowie Gościeradowskim gmina wybudowała około 780 metrów nowej trasy, a ponadto przebudowała 630 metrów drogi w Olbięcinie (Paramie), a także wyremontowała 510 metrów trasy dojazdowej do kościoła w Rzeczycy Księżej i 250 metrów drogi w Agatówce. Łącznie zostało poprawionych prawie 3700 metrów dróg, a dotacja została wykorzystana również na zakup 3 tysięcy ton kruszywa drogowego. Prace kosztowały około 4,5 miliona złotych, w tym prawie 4 miliony 800 tysięcy dotacji z "Polskiego Ładu" i około 420 tysięcy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łącznie gmina zrealizowała inwestycje o wartości ponad 8 milionów 150 tysięcy złotych, w tym około 6 milionów 930 tysięcy to pieniądze z "Polskiego Ładu", prawie 420 tysięcy z RFIL i niecałe 810 tysięcy złotych z własnego budżetu.

Podczas środowych uroczystości efekty tych nakładów mogli sprawdzić m.in.: poseł Kazimierz Choma, radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch, członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego Henryk Flis, reprezentujący posłankę Parlamentu Europejskiego Beatę Mazurek Michał Stawiarski, proboszczowie parafii w Olbięcinie - ksiądz dziekan Henryk Bogdanienko i w Węglinie - ksiądz Krzysztof Kozieł oraz radni gminy Trzydnik Duży i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Trzydnicki samorząd skorzysta ze wsparcia także z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na ogłoszonej w tym tygodniu liście projektów, zaakceptowanych do dofinansowania jest wniosek o przyznanie dotacji na drugi etap budowy i modernizacji dróg gminnych i dróg transportu rolnego. Na realizację nowych zadań gmina ma przyznane prawie 6 milionów złotych. Zakres robót zostanie określony w dokumentacji projektowej, która właśnie jest przygotowywana.

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-nowe-drogi-uroczyscie-otwarte-foto,29701,1.html

 

 

 


(fot. UG Trzydnik Duży)

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: