r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Osoba rzucająca głos do urny.
05-10-2023

HARMONOGRAM BEZPŁATNEGO TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW NA WYBORY DO SEJMU I SENATU W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R

Zgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) Wójt Gminy w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Trzydnik Duży. Informacja dotycząca organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) dla zainteresowanych wyborców, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych, oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Trzydnik Duży oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa od dnia 5 października 2023 r.

Załączniki

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: