r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Herb gminy trzydnik duży na rozmazanym tle.
26-09-2023

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w 2024 roku

Ze względu na obowiązek planowania wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie do ww. przedsięwzięć. Podpisane wnioski należy składać do 6 października do siedziby Urzędu Gminy Trzydnik Duży

Załączniki

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: