r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Herb gminy trzydnik duży na rozmazanym tle.
25-09-2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w roku 2023, zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wyniki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. 

 

https://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=150&action=details&document_id=1929995

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

grafika
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna