r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Akcyza za paliwo rolnicze do zwrotu
14-08-2017

Akcyza za paliwo rolnicze do zwrotu

Rolnicy z gminy Trzydnik Duży mają jeszcze dwa tygodnie na złożenie wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.

Dokumenty, które są przyjmowane do końca sierpnia, powinny zawierać nie tylko odpowiedni formularz, ale również faktury VAT na olej napędowy, używany do produkcji rolnej i zakupiony między 1 lutego a 31 lipca 2017. Należności będą wypłacane na rachunek bankowy wskazany we wniosku w październiku.

W tym roku maksymalna stawka zwrotu podatku została ustalona na poziomie 86 złotych za hektar użytków rolnych.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, można uzyskać osobiście w urzędzie gminy lub telefonicznie pod numerem: 15 873 18 21, a niezbędne formularze można pobrać ze strony: www.trzydnikduzy.pl. 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna