r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Maria Hempel i jej ziemia trzydnicka
21-09-2023

Maria Hempel i jej ziemia trzydnicka

W gminie Trzydnik Duży zakończył się cykl wydarzeń, upamiętniających botaniczkę i etnografkę Marię Hempel. W ubiegłym tygodniu w trzydnickim ośrodku kultury odbywały się wykłady, poświęcone „cichej bohaterce Powstania Styczniowego”, a w środę 20 września na cmentarzu w Rzeczycy Ziemiańskiej został odsłonięty nagrobek, odnowiony dzięki staraniom lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Środową uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Rzeczycy Ziemiańskiej, którą koncelebrowali proboszcz tej parafii ksiądz Jan Wilk, pochodzący z Rzeczycy Ziemiańskiej ksiądz Tomasz Zdyb i ksiądz Piotr Kara z Kazachstanu.

Dalsza część odbyła się na miejscowym cmentarzu, gdzie postać Marii Hempel przypomniała prof. Bożenna Czarnecka z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To ona była autorką kwerendy archiwalnej, dotyczącej działalności Marii Hempel na ziemi trzydnickiej, a jej starania wsparli m.in. nauczyciel biologii i członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego Henryk Flis oraz pochodzący z Woli Trzydnickiej Jacek Rogala z lubelskiego oddziału IPN.

Po wystąpieniu prof. Czarneckiej nastąpiło oficjalne odsłonięcie nagrobka Marii Hempel i wręczenie aktu przekazania opieki nad "Grobem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski" Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Rzeczycy Ziemiańskiej.

Odnowiony nagrobek poświęcił ksiądz Jan Wilk, a odsłonięcia pomnika dokonali Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddziału IPN w Lublinie Jacek Romanek, wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin, prof. Bożenna Czarnecka i uczeń ZSP w Rzeczycy Ziemiańskiej Paweł Michalski.

Świadkami tego wydarzenia byli, reprezentujący wojewodę lubelskiego Waldemar Podsiadły, sekretarz gminy Trzydnik Duży Tomasz Mularczyk, radni Ryszard Dolecki i Sebastian Dziedzic, dyrektorzy trzydnickiego ośrodka kultury i biblioteki oraz szkół w Rzeczycy Ziemiańskiej, Łychowie Szlacheckim i Rzeczycy Księżej, emerytowani dyrektorzy SP w Rzeczycy Ziemiańskiej i sołtys Andrzej Oszust, oraz przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z Rzeczycy Ziemiańskiej i Łychowa Szlacheckiego, Grupy "Pleciugi" z Rzeczycy Księżej i Klubu Seniora z Trzydnika Dużego.

Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli wieńce i kwiaty, a dopełnieniem uroczystości był okolicznościowy program artystyczny, który zaprezentowali uczniowie z ZSP w Rzeczycy Ziemiańskiej.

Wszystkie wydarzenia były elementem promocji Województwa Lubelskiego w ramach programu "Warto być Polakiem". Zorganizował je Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym pod honorowym patronatem Oddziału IPN w Lublinie, we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rzeczycy Ziemiańskiej.

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-maria-hempel-i-jej-ziemia-trzydnicka-foto,29581,1.html

 

 

 

(fot. GOK w Trzydniku Dużym)

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

grafika
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: