r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Podziękowanie w formie graficznej.
18-09-2023

Podziękowania

Druh Henryk Dudek Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbięcinie

Z okazji uroczystego przekazania i poświęcenia nowego samochodu
pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbięcinie,
składam najserdeczniejsze gratulacje.
Sami najlepiej wiecie, jak ważną kartę w historii lokalnej społeczności wypełniliście swoim
dotychczasowym działaniem.
Życzę, by poświęcony samochód jak najlepiej służył podczas akcji ratowniczych
i przyczyniał się do udzielania sprawnej i profesjonalnej pomocy potrzebującym.
Składam Wam Druhny i Druhowie wyrazy największego szacunku i uznania
za bezinteresowną służbę ludziom, ofiarność i fachowość podczas akcji ratowniczych.
Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań, jak również społeczne poważanie
i uznanie, towarzyszą Wam w dalszej codziennej działalności ratowniczej.
Życzę zawsze bezpiecznych powrotów z interwencji, dalszych osiągnięć
w działalności społecznej i pracy zawodowej, spełnienia wszelkich planów,
zamierzeń i marzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.


Z wyrazami szacunku:
Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Trzydniku Dużym
Krzysztof Serafin

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: