r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Herb gminy trzydnik duży na rozmazanym tle.
18-09-2023

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Trzydnik Duży obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 pażdziernika 2023 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II informuje, co następuje:

§1
W dniu 20.09.2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Trzydnik Duży odbędzie się
losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych
komisjach wyborczych:

 • Nr 1
 • Nr2
 • Nr3
 • Nr4
 • Nr5
 • Nr6
 • Nr 7
 • Nr8
 • Nr9
 • Nr 10
 • Nr 11.


§2
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Lublinie II
Agnieszka Maria Jurkowska - Chocyk 

Załączniki

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: