r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Herb gminy trzydnik duży na rozmazanym tle.
13-09-2023

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 14 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Opiniowanie projektów uchwał. 
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad komisji. 

Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Promocji 
Ryszard Dolecki

Przewodniczący Komisji 
Kultury, Zdrowia i Wychowania  
Beata Drewniak 

Przewodniczący Komisji 
Ładu i Porządku 
Grzegorz Czerwonka 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: