r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

W hołdzie Marii Hempel
12-09-2023

W hołdzie Marii Hempel

Znajdujący się w Rzeczycy Ziemiańskiej w gminie Trzydnik Duży nagrobek Marii Hempel, która była znanym botanikiem i etnografem, będzie mieć status "Grobu Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski". W ostatnim czasie pomnik został odnowiony, a w tym miesiącu opiekę nad nim przejmą uczniowie miejscowej szkoły podstawowej.
O renowację nagrobka Marii Hempel, nazywanej "cichą bohaterką powstania styczniowego", postarał się Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Główne uroczystości, związane z wręczeniem aktu przekazania opieki uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeczycy Ziemiańskiej są planowane na 20 września, a poprzedzą je spotkania edukacyjne.

W piątek 15 września Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym zaprasza na prelekcje i wystawy. O 9.00 o "Kobietach Wolności i ich udziale w powstaniu styczniowym" będzie mówić Jacek Rogala z lubelskiego oddziału IPN. Wykład "Maria Hempel - od Puchaczowa do Węglina. Działalność patriotyczna, etnograficzna i botaniczna" wygłosi prof. Bożenna Czarnecka z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a o udziale "Lubelszczyzny w powstaniu styczniowym" opowie Mateusz Haberek z Oddziału Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Muzeum Narodowego w Lublinie.
Prelekcjom w trzydnickim ośrodku kultury będzie towarzyszyć wystawa "Maria Hempel - kobieta niepodległości", promocja kulinariów Koła Gospodyń Wiejskich w Łychowie Szlacheckim i pokonkursowa ekspozycja prac plastycznych, zgłoszonych na konkurs organizowany z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego.

Uroczyste wręczenie aktu przekazania opieki nad "Grobem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski" rozpocznie 20 września o 10.00 msza święta w kościele w Rzeczycy Ziemiańskiej. Po eucharystii odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie nagrobka Marii Hempel, na którym uczestnicy spotkania złożą wieńce i kwiaty, a na koniec uczniowie ZSP w Rzeczycy Ziemiańskiej zaprezentują okolicznościowy program artystyczny. Placówka przygotowuje również wystawę przybliżającą postać Marii Hempel.

Wszystkie wydarzenia są elementem promocji Województwa Lubelskiego w ramach programu "Warto być Polakiem". Organizuje je Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym pod honorowym patronatem Oddziału IPN w Lublinie, we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rzeczycy Ziemiańskiej.


(fot. GOK w Trzydniku Dużym)

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna